مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

مناظره| 3 تیر

مناظره| 3 تیر

1398/04/05
|
14:58

مناظره با موضوع گره كور همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های مختلف با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده) آرایش آرانی(كارشناس مجری) دكتر علی اصغر بیات(رئیس كانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی كشوری) فرامرز میرزاخانی مقدم(رئیس هیئت مدیره منتخب كانون های بازنشستگان استان تهران)

دسترسی سریع
مناظره