سوفیا سه شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

سوفیا| 24دی

سوفیا| 24دی

1398/10/25
|
9:10

با حضور خانم شهبندی(تهیه كننده)، ادبی(كارشناس مجری)، خواجه حسینی(گوینده)، رضازاده(گزارشگر) محمد هادی همایون(استاد دانشگاه امام صادق) ارتباط تلفنی با اسماعیل شفیعی سروستانی(موسسه موعود) فلسفه آخرالزمان

دسترسی سریع
سوفیا