روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

روزنه|26 فروردین

روزنه|26 فروردین

1398/01/27
|
12:44

روزنه كاربرد هوش مصنوعی در عمران و معماری با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، شریف نیا(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با خانم سوگند ایرانمنش(كارشناس علمی بخش علم و زندگی)، شریف بهرامیان(كارشناس بخش تجربه جهانی)، مهندس حامد رشیدی مقدم(رئیس بخش پایش و هوشمندسازی مركز تحقیقات وزارت راه و مسكن و شهرسازی) و خانم فاطمه مقصودی(كارشناس خبری بخش بازارچه)

دسترسی سریع
روزنه