روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

روزنه| 17خرداد

روزنه| 17خرداد

1399/03/17
|
15:19

كاربرد 5G نسل جدید اینترنت با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، مهرجو(كارشناس مجری)، خانم فاطمه عبدالوند(كارشناس بخش علم و زندگی)، خانم حسن پور(كارشناس بخش تجربه جهانی و طرح پرسش پیامكی) و ارتباط تلفنی با دكتر مهدی عرب زاده یكتا(مشاور و استراتژیست حوزه دیجیتال) و خانم مقصودی(كارشناس بخش چه خبر)

دسترسی سریع
روزنه