روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

روزنه | چهارشنبه 31 شهریور

عوامل موثر در کیفیت استفاده از آموزش مجازی

1400/07/04
|
11:49

با حضور بهزاد محمودزاده(تهیه كننده)، محمد شریف بهرامیان(كارشناس مجری)، خانم ربانی(آیتم ساز) و ارتباط تلفنی با خانم عادله حسینی(كارشناس بخش علم و زندگی)، خسرو سلجوقی(كارشناس فناوری اطلاعات و فضای مجازی)، خانم هاجر اصغری(كارشناس بخش نقطه سر خط)، دكتر علیرضا كمره ای(رئیس پروژه ماه مهر و معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش)، مرتضی فتاحی(كارشناس بخش تجربه جهانی) و دكتر رضا سیفی(مدیر توسعه كسب و كار حوزه سلامت ستاد نانو)

دسترسی سریع
روزنه