روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

روزنه | دوشنبه 19 مهر

صادرات اسپری ضدعفونی با کمک از محتوای نانو ذرات نقره- معرفی شرکتهای دانش بنیان- برگزاری نوزدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس، نقاط قوت و ضعف شرکتهای دانش بنیان- تولید مواد بتنی فوق مقاوم و جدید که خود را ترمیم میکند

1400/07/20
|
12:24

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، علی مهنام فر(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با خانم آزاده فراهانی(كارشناس بخش علم و زندگی)، خانم فروغ دولت آبادی(كارشناس بخش معرفی شركتهای دانش بنیان)، دكتر آرش رضائی(مدیرعامل یك شركت دانش بنیان)، امین رضا خالقیان(مدیركل ارتباطات و امور بین‌الملل پارك فناوری پردیس) و خانم نرجس رضازاده(كارشناس بخش تجربه جهانی)

دسترسی سریع
روزنه