روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

روزنه | دوشنبه 1 آذر

ساخت نانو داروی تزریقی برای پیشگیری و درمان دائمی دام ها در كشورمان- الزامات بازگشایی مدارس از اول آذر- آیتم طنز تی شرت بی عار- معرفی شركت های دانش بنیان- دلیل نچسبیدن پای عنكبوت به تارهایش خروج ماده ای چرب از پاهایش است

1400/09/02
|
12:18

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، علی مهنام فر(كارشناس مجری)، محمدحسین رمضانی(آیتم ساز)، خانم منصوره هروی(كارشناس بخش معرفی یك كتاب) و ارتباط تلفنی با خانم آزاده فراهانی(كارشناس بخش علم و زندگی)، دكتر نورعلی عباسپور(مدیركل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش)، خانم فروغ دولت آبادی(كارشناس بخش معرفی شركتهای دانش بنیان)، سید محسن صادق زاده(رئیس هیئت مدیره یك شركت دانش بنیان)، خانم زینب نانكلی(گوینده بخش یك سوال، یك جواب) و خانم نرجس رضازاده(كارشناس بخش تجربه جهانی)

دسترسی سریع
روزنه