از پارسی تا فارسی پنج‌شنبه‌ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو گفت و گو

از پارسي تا فارسي

از پارسی تا فارسی|18 اسفند

از پارسی تا فارسی|18 اسفند

1397/12/20
|
15:2

از پارسی تا فارسی زبان فارسی و رشد و ارتقای آن با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، كاكاوند(كارشناس مجری)، دكتر حسین علی رحیمی(پژوهشگر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان ادبیات، دكترای زبان ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه)، دكتر سید حسن نورانی(استاد دانشگاه و كارشناس ادبی)، خانم دكتر مونا ولی پور(معاون مركز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه شهید بهشتی و متخصص زبان شناسی)، دكتر محمود بذرافكن(استاد دانشگاه و كارشناس ادبی) و دكتر مهدی صالحی دره بیدی(دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی و مدرس درست نویسی)

دسترسی سریع
از پارسی تا فارسی