صدای پای شب دوشنبه‌ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو گفت و گو

صداي پاي شب

صدای پای شب

در برنامه صدای پای شب در هر نوبت موضوعات از پیش تعیین شده در چهار بخش مختلف ادبیات (ادبیات داستانی، شعر، ادبیات كهن، كتاب) و با حضور كارشناسان هر حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه‌ها

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صدای پای شب