رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رویداد

انعكاس و تحلیل رویداد های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و همچنین شناسایی و بررسی متغیرهای موثر در وقوع آنها از اهداف این برنامه محسوب می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
رویداد