صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 12:00-13:00 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:00-13:00

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

انعکاس و تحلیل رویداد های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و همچنین شناسایی و بررسی متغیرهای موثر در وقوع آنها از اهداف این برنامه محسوب می شود.

این برنامه هر روز به جز روز جمعه بصورت زنده از سال 12:05 الی 13:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

همکاران ما