صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:00

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

انعکاس و تحلیل رویداد های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و همچنین شناسایی و بررسی متغیرهای موثر در وقوع آنها از اهداف این برنامه محسوب می شود.

همکاران ما