صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 10:45

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

مطالبه گری از مسولین پیرامون نجوه اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در کشور<br>

همکاران ما