صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 10:00 به مدت 120 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه: 120 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

جنگ صبحگاهی رادیو گفت و گو با هدف اطلاع رسانی، ایجاد فضای با نشاط صبح و همچنین تبیین شعار سال 98

همکاران ما