ساعت بیست و چهار و یك دقیقه دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

ساعت بيست و چهار و يك دقيقه

ساعت بیست و چهار و یك دقیقه

 ساعت بیست و چهار و یك دقیقه

برنامه‌ای در خصوص بررسی و پیمایش عِلمی و عَملی و مصداقی در خصوص علوم شناختی و نبردهای شناختی با تاكید بر تكنیك‌ها و روش ها و بایسته‌ها

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001035

خبرها

دسترسی سریع
ساعت بیست و چهار و یك دقیقه