روایت رنگ‌ها هر روز از ساعت 11:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو گفت و گو

روايت رنگ‌ها

تکنیک تپه‌های متحرک ـ سازه‌های ثابت

جابجا کردن اهم و مهم در رسانه های بیگانه فراوان دیده می شود، اینجا یک شگرد رسانه ای اتفاق می افتد که بسیار آرام ذهن مخاطب را درگیر می کند که اصطلاحا به آن ”تپه های متحرک ـ سازه های ثابت“ می گویند.

موشک های حماس، گنبد آهنین اسراییل را فلج کرده است ، اقتدار پوشالی صهیونیست ها فرو می ریزد و برای افکار عمومی جهان روشن می شود که این دولت غاصب چقدر ضعیف است اما در رسانه های فارسی زبان خبر طور دیگر روایت می شود، اصل ماجرا که نشان دادن ضعف صهیونیست هاست دیده نمی شود و مسیر خبر به سمت دیگری می رود.

اینجا یک شگرد رسانه ای اتفاق می افتد که بسیار آرام ذهن مخاطب را درگیر می کند که اصطلاحا به آن ”تپه های متحرک ـ سازه های ثابت“ می گویند. جابجا کردن اهم و مهم در رسانه های بیگانه فراوان دیده می شود. ایران واکسن تولید می کند و جزو 6 کشور اول این علم پیشرفته می شود اما هیچ گونه پیامی در راستای این موفقیت شنیده نمی شود انگار خبر اصلی کمبودها و تردیدهاست. با این روش همیشه جای خبر اصلی با حاشیه ها عوض می شود.

1400/12/16
|
08:00
دسترسی سریع
روایت رنگ‌ها