صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 60 دقیقه

گفت وگو با شهریار زرشناس، پژوهشگر حوزه سیاست و فلسفه در برنامه آغاز یک پایان با موضوع بحران سرمایه داری غرب

مرتبط با این