نیتا نیوز؛ انتخاب مدیران توانمند، اقتصاد را تحریم ناپذیر می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در رادیو گفت‌وگو اظهارکرد: یکی از الزامات تحریم ناپذیرکردن اقتصاد انتخاب مدیرانی است که اولاً از توان علمی در این حوزه برخوردار بوده و ثانیاً به اقتصاد اسلامی و انقلابی باور داشته باشند.

1400/09/15
|
07:22

نیتا به گزارش رادیو گفت وگو، دکتر یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با برنامه «گفتگوی اقتصادی» درمورد تحریم ناپذیرکردن اقتصاد و الزامات آن گفتگو کرد.

آل اسحاق با بیان اینکه حکمرانی کشور شامل حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است گفت: متاسفانه بخش اقتصادی تاکنون اولویت لازم را در حوزه های نظری عملی و مدیریتی نداشته و حوزه سیاسی اولویت نخست بوده و هست.

وی اولین الزام برای تحریم ناپذیرکردن اقتصاد در دولت سیزدهم را تعیین یک جایگاه مناسب برای حکمرانی اقتصادی دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی با تمام زوایا و گستردگی که دارد یک مدل است اما متاسفانه هنوز هم مثل خود اقتصاد در حاشیه قرار گرفته نه در متن نظام تصمیم گیری و مدیریت و عمل.

وزیر اسبق بازرگانی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید از حاشیه نظام تصمیم گیری خارج شود و به متن نظام مدیریت و تصمیم سازی ها وارد شود گفت: به هر میزانی که مدل اقتصاد مقاومتی وارد متن شده ما موفق عمل کردیم.

آل اسحاق بحث روحیه را به عنوان یکی دیگر از الزامات تحریم ناپذیرکردن اقتصاد عنوان کرد و افزود: بیش از 70 درصد موفقیت در هر موضوع مربوط به روحیه است و مهم این است که روحیه ما برای تاب آوری اقتصادی یک روحیه منفعل است یا با اقتدار و قدرتمند که خوشبختانه روحیه دولت سیزدهم در این زمینه بسیار عالی و بالاست.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در رادیو گفت وگو شناخت تحریم، نقاط آسیب زنجیره تحریم، شناخت توان و اقتدار داخلی و نیازها و همچنین تنظیم یک الگو را برای بی اثرکردن تحریم ها ضروری دانست و متذکرشد: حدأکثر ضریب تحریم ها در بهترین وضع و اوج خودش، بیشتر از 30 درصد نیست.

وی افزود: یکی دیگر از الزامات تحریم ناپذیرکردن اقتصاد انتخاب مدیرانی است که اولاً از توان علمی در این حوزه برخوردار بوده و ثانیاً به اقتصاد اسلامی و انقلابی (اقتصاد مقاومتی) و تقوای اقتصادی باور داشته باشند.

آل اسحاق با تأکید بر لزوم تغییر جایگاه تجارت و نگاه به این موضوع در داخل کشور گفت: یکی از راهکارهای مقاوم کردن اقتصاد و بالا بردن رشد اقتصادی نگاه به موضوع تجارت و جایگاه تجارت است اما متأسفانه این موضوع از اول انقلاب به یک عمل غیرمولد و غیراقتصادی تبدیل شده است.

دسترسی سریع