پرسمان هر روز از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو گفت و گو

پرسمان

پرسمان

مطالبه گری از مسولین پیرامون نجوه اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در کشور

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 10:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پرسمان