پاییز پرچالش برای برجام

اعلام پایبند نبودن ایران به برجام، تایید مشروط، پیشنهاد مذاکره مجدد و یا خروج از برجام بهانه گیری های غیر منطقی و سناریوی جدید آمریکاست.

1396/06/02
|
18:14
دسترسی سریع