ناکارآمدی سازمان ملل در حل بحران های بین المللی

موضع گیری دیرهنگام و نمایشی سازمان ملل و شورای حقوق بشر به نسل کشی و جنایت علیه مسلمانان در میانمار.

1396/06/22
|
12:27
دسترسی سریع