فرجام برجام در رسانه های انگلیس

در آستانه ارائه گزارش برجامی ترامپ به کنگره، این موضوع به بحث داغ رسانه های انگلیسی تبدیل شده است .

1396/07/16
|
14:42
دسترسی سریع