افزایش حملات نژادپرستانه و اسلام هراسانه در انگلیس

پس از حمله تروریستی مقابل موزه تاریخ طبیعی لندن؛ افراد و جناح های راست افراطی و نژادپرست در انگلیس، تبلیغات گسترده ای ضد مهاجران و مسلمانان آغاز کردند.

1396/07/18
|
10:25
دسترسی سریع