اروپا با ایران یا آمریکا؟

باتوجه به اینکه ترامپ از خروج برجام سخن می گوید اروپا به حفظ برجام تاکید دارد و این در حالی است که ترس و تردید اروپاییان محافظه کار با کارشکنی آمریکا تلاقی پیدا کرده است.

1396/07/18
|
12:40
دسترسی سریع