قمار آمریکا بر سر اعتبارش

طرح تغییر برجام با هدف ممنوعیت دائمی غنی سازی و مقابله با برنامه موشکی ایران آماده شده است اما خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل گفت: برجام قابل تغییر و مذاکره مجدد نیست.

1396/07/25
|
11:07
دسترسی سریع