خواب های سعودی تعبیر نمی‌شود

عربستان سعودی با خرج دلارهای نفتی سعی در خریدن مسئولان سازمان ملل دارد تا بتواند در منطقه غرب آسیا آتش افروزی کند.

آتش افروزی های رژیم سعودی در منطقه غرب آسیا که با سکوت سران اروپایی و آمریکایی همراه است، در پس خرج دلارهای نفتی این کشور و خریدن برخی مسئولان سازمان ملل است.

1396/08/27
|
09:53
دسترسی سریع