ولخرجی عمامه‌های انگلیسی جهت تفرقه در اسلام

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب از هزینه‌های سرویس‌های جاسوسی بریتانیا برای ضربه زدن به اسلام پرده برداشت.

آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در برنامه دست خط شبکه تهران حضور پیدا کرد. آیت الله اراکی از هزینه‌های سرویس‌های جاسوسی بریتانیا برای ضربه زدن به اسلام و تشیع صحبت کرد.

1396/09/18
|
11:29
دسترسی سریع