قتل نژادپرستانه بیژن ابراهیمی در انگلیس

مستند «جستجوگر» ماجرای قتل نژادپرستانه بیژن ابراهیمی، ایرانی مقیم انگلیس پرداخته است که تنها به غلا مشاجره ای لفظی با همسایگان در شهر «بریستول» وحشیانه سوزانده شد.

1396/10/18
|
12:01
دسترسی سریع