کار نواب ماهیت سیاسی داشت

رهبر معظم انقلاب در مصاحبه ای در سال 1363 فرمودند: « کار نواب اولین حرکت سازمان یافته، محاسبه شده و پیش بینی شده در مقابل موج ضد دینی است، بنابراین کار نواب اگرچه با انگیزه و شعار و رنگ و بوی مذهبی آغاز شده بود کاملا محتوای سیاسی هم داشت»

1396/10/27
|
10:38
دسترسی سریع