افشای توطئه محور غربی عربی برای تجزیه سوریه

سند فاش شده از گروه موسوم به گروه واشنگتن بیانگر دیدگاه پنج کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان سعودی و اردن برای اعمال قیمومیت بین المللی بر سوریه است.

این سند که درباره تدوین قانون اساسی جدید برای سوریه است با جزئیات کامل به اختیارات ریاست جمهوری، نخست وزیری، دولت های محلی، دستگاه قضایی و سازمان های امنیتی سوریه و چگونگی تشکیل مجلس در این کمشور اشاره کرده است. تعیین سرنوشت این مسایل مخالف قطعنامه 2254 شورای امنیت است که گروه واشنگتن می گوید خواهان اجرای آن است زیرا این قطعنامه تأکید می کند تدوین قانون اساسی جدید مسئولیت خود سوریهاست. این سند خواهان حفظ توازن در اختیارات نهادها و ضمانت هایی برای استقلال این نهادها و دولت های محلی است. اجرای این سند در عمل، رئیس جمهور سوریه را از اختیاراتش خلع و آن را به ریاست جمهوری افتخاری تبدیل می کند. بر اساس این سند، تعیین نخست وزیر و وزرای کابینه نیازی به موافقت رئیس جمهور نخواهد داشت و رئیس جمهور سوریه همچنین از حق انحلال پارلمان هم برخوردار نخواهد بود. این سند، سوریه را در قیمومیت مستقیم سازمان ملل قرار می دهد و این سازمان خواهد توانست فصل الخطاب را درباره همه جزئیات مربوط به تدوین قانون اساسی جدید بیان کند و بر روند سیاسی از جمله روند برگزاری انتخابات به طور کامل تسلط داشته باشد.

1396/11/07
|
10:27
دسترسی سریع