بازار مکاره در آمریکا

سازمان ملل می‌گوید تساهل امریکا در برخورد با خشونت‌های مسلحانه و کنترل اسلحه توجیه عقلانی ندارد.

1396/12/05
|
10:41
دسترسی سریع