نشست بی حاصل شورای امنیت

نشست 10ساعته شورای امنیت با رایزنی امریکا ، انگلیس و فرانسه برای صدور قطعنامه ای در محکومیت ایران بدون نتیجه پایان یافت.

1396/12/09
|
09:41
دسترسی سریع