افزایش تعرفه جنگ میان اروپا و آمریکا

با اعلام افزایش تعرفه های فولاد و آلومینیوم از اروپا به دستور ترامپ جنگ لفظی بین آمریکا و اروپا شدت گرفته است.

1396/12/16
|
10:33
دسترسی سریع