آتش بسی که شکست

نشست شورای امنیت به درخواست آمریکا و فرانسه در خصوص آتش بس در غوطه سوریه بدون نتیجه پایان یافت.

1396/12/19
|
10:11
دسترسی سریع