جنگ سرد در سازمان ملل

نشست شورای امنیت درباره سوریه نتیجه خاصی در برنداشت و سازمان ملل به همراه چندین کشور خواستار ادامه تحقیقات در خصوص ادعای حمله شیمیایی شدند.

1397/01/21
|
13:44
دسترسی سریع