جدایی مغزها از دولت آمریکا

بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، یکی از کارشناسان ارشد هسته ای وزارت خارجه این کشور استعفا داد.

خروج آمریکا از توافق چند جانبه برجام بازتاب منفی در داخل و خارج این کشور برای آمریکا داشت. یکی از مشکلات پیش آمده برای دولت ترامپ خارج شدن نخبه ها از وزارت خانه های این کشور است.

1397/02/23
|
12:47
دسترسی سریع