سازمان ملل چرا این جنایت را پیگیری نکرده و نمیکند؟

تصاویر مستندی از جنایات آمریکا در زنده سوزاندن معترضان فرقه‌ی داوودی در زمان کلینتون

1397/03/05
|
13:27
دسترسی سریع