حمایت بی شرمانه شبکه وهابی کلمه از رژیم صهیونیستی

شبکه وهابی کلمه با پخش برنامه‌های متعددی از رژیم اشغالگر قدس حمایت می‌کند.

شبکه وهابی کلمه که با بودجه سعودی‌ها از انگلیس پخش می‌شود با ادعای پرداختن به احکام دین اسلام، برنامه‌های متعددی در انتقاد از مواضع ایران نسبت به رژیم صهیونیستی پخش می‌کند.

این شبکه که به ترویج وهابی‌گری می‌پردازد با استفاده از عناصر تجزیه طلب و صهیونیست از رژیم اشغالگر قدس حمایت می‌کند.

1397/04/12
|
11:24
دسترسی سریع