شورای امنیت، ابزار دست آمریکا

ریاست آمریکا بر شورای امنیت فرصتی برای فشار تبلیغاتی و جنگ روانی علیه چین، ایران، روسیه، سوریه و کره شمالی خواهد بود.

1397/06/27
|
10:28
دسترسی سریع