حمایت و همدلی شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان از تروریست‌های حادثه خونین اهواز

پس از وقوع حادثه تروریستی اهواز ،شبکه های ماهواره فارسی زبان تریبون خود را در اختیار نروریست ها قرار دادند.

پس از وقوع حادثه تروریستی اهواز ،شبکه های ماهواره فارسی زبان تریبون خود را در اختیار نروریست ها قرار دادند.

اما کار به این جا ختم نشد چرا که شبکه های ماهواره ای به جای به کار بردن جمله تروریست و حمله تروریستی از جمله حمله مسلحانه استفاده و این اقدام تروریستی تنها یک حمله مسلحانه عنوان کردند.

1397/07/03
|
08:53
دسترسی سریع