پشتیبانی اورژانسی دولت انگلیس از قمه زنی فرقه شیرازی

دولت انگلیس امکانات فراوانی در اختیار اعضای فرقه شیرازی قرار داده است.

یکی از اهداف فرقه شیرازی ارائه جلوه‌ای خشن، بی منطق و مشمئزکننده از اسلام در وجه شیعی آن است.

شبکه‌های ماهواره­ای متعدد، امپراتوری اینترنتی و مراکز وسیع آموزشی در کشورهای مختلف اسلامی، تنها ثمره بخشی از حمایت‌های مادی و توزیع پول‌های کلان به این جریان انگلیسی است.

در لندن یک ساختمان مجلل به این فرقه داده شده و رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بلندگوهای تشیع انگلیسی هستند.

1397/07/15
|
07:08
دسترسی سریع