تحقق پیشگویی چامسکی درباره منزوی شدن آمریکا

فیلسوف و نظریه پرداز آمریکایی در نخستین روزهای انتخاب ترامپ، منزوی شدن آمریکا را پیش بینی کرده بود.

نوام چامسکی فیلسوف و نظریه پرداز آمریکایی در نخستین روزهای انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده پیش بینی کرده بود که آمریکا منزوی خواهد شد.
اکنون پس از گذشت دو سال، در شورای امنیت سازمان ملل متحد این پیش بینی محقق شد.

1397/08/19
|
10:05
دسترسی سریع