سرانجام نامعلوم برای پروژه ای که قرار بود در کنار امنیت حامی تولیدات بومی باشد

یکی از مهمترین مسائل این روزهای کشور مدیریت فضای مجازی است که باید به طور جدی به آن رسیدگی شود.

فضای مجازی هم اکنون دنیایی بی انتها است که از طریق آن می توان اطلاعات زیادی از جهان اطراف به دست آورد اما این فضا خطراتی هم با خود دارد که می تواند آسیب جدی به افراد وارد کند.

1397/08/27
|
10:11
دسترسی سریع