موج مخالفت ها با توافق برگزیت

رهبران احزاب و نمایندگان پارلمان انگلیس با توافق برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مخالفت کرده اند.

1397/09/07
|
10:45
دسترسی سریع