تمدید دوباره مهلت برگزیت

پس از ناکامی دولت و مجلس در خارج کردن انگلیس از بن بست برگزیت تا پایان مهلت دو ساله و سپری شدن نیمی از وقت اضافه، نخست وزیر انگلیس به ناچار تمدید دوباره مهلت ترک اتحادیه اروپا را تا 9 تیر از مقامات این اتحادیه خواستار شد.

1398/01/18
|
09:43
دسترسی سریع