سیاست رنگ باخته آمریکا

تحریم‌های دوباره آمریکا علیه ایران که ترامپ به شدت از پی آن بدنبال تعبیر رویای کودکانه اش برای تسلیم ایران است.

1398/04/05
|
09:51
دسترسی سریع