سرنگونی پدر توسط پسـر!

دکتر حامد فروزان، مورخ و پژوهشگر تاریخ در سالروز فرار شاه معدوم، از همکاری محمدرضا پهلوی با انگلیس‌ها در سرنگونی رضا شاه می‌گوید.

1398/10/26
|
09:00
دسترسی سریع