دیمینوی آمریکایی

بعد از گذشت سال‌ها همچنان مردم لیبی روی خوش آرامش و امنیت را به خود ندیده است، زیر ساخت‎ها و تاسیسات نفتی و اقتصادی لیبی در حملات ناتو همه نابود شد و از نظر نظامی نیز بیشترین سلاح‌های خود را در تعهد به آمریکا نابود کرد.

1398/11/02
|
13:04
دسترسی سریع