دستور کار رسانه‌های‌ بیگانه برای انتخابات

روز‌های آینده را باید اوج عملیات روانی رسانه‌های بیگانه دانست، زیرا به هر ترفندی متوسل خواهند شد تا به زعم خود مانع از مشارکت بالای مردم در انتخابات مجلس شوند.

1398/11/19
|
09:00
دسترسی سریع