شرایط اسفبار زندگی مسلمانان میانمار

علاوه بر کشتار، تجاوز و شکنجه مسلمانان میانمار، امنیت غذایی در منطقه مسلمان نشین «راخین» نیز در بدترین شرایط است و 80 هزار کودک گرفتار سوء تغذیه هستند.

1396/04/29
|
09:01
دسترسی سریع