پاسخ روسیه به تحریم های آمریکا

پاسخ دردناک روسیه به اقدامات تحریمی و مخرب آمریکا آغاز شد .

1396/05/10
|
13:00
دسترسی سریع