صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 16:00 به مدت 90 دقیقه

نشست خبری با دکتر محمد امیر ، معاون توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی

با حضور محمودزاده(تهیه کننده)،
خانم حسنی دخت(کارشناس مجری)،
دکتر محمد امیر(معاون توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری)،
دکتر منوچهر رزمجو(معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری)،
مهندس کاوه معراجی(معاون برنامه ریزی و زیربنائی معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری)،
خانم آرزو نوروزجم(خبرنگار خبرگزاری جام جم آنلاین)،
محمد افضلی(خبرنگار خبرگزاری ایرنا)،
محسن صمیمی(خبرنگار خبرگزاری فارس)،
محمدمهدی شاهواروقی(خبرنگار خبرگزاری بسیج)
و حسن میراحمدی(خبرنگار خبرگزاری روستا)

مرتبط با این